برای دسترسی سریعتر به بهترین معاملات ورود کنید. اگر حساب کاربری ندارید اینجا کلیک کنید.

زغال سنگ حرارتی عمومی

4 سال پیش مواد معدنی آمل   885 بازدید

-- ﷼

  • zghal-sng-hrarti-big-0
موقعیت: آمل
قیمت: -- ﷼

زغال سنگ حرارتی

سایز ۵ تا ۳۰

خاکستر زیر ۱۵

مواد فرار ۲۸ تا ۳۳

گوگرد زیر یک

محل بار گیری چمستان

زغال سنگ حرارتی

سایز ۵ تا ۳۰

خاکستر زیر ۲۰

مواد فرار ۲۸ تا ۳۳

گوگرد زیر یک

محل بار گیری چمستان

زغال سنگ حرارتی

سایز ۰ تا ۵

خاکستر زیر ۲۰

مواد فرار ۲۸ تا ۳۳

گوگرد زیر یک

محل بار گیری چمستان