برای دسترسی سریعتر به بهترین معاملات ورود کنید. اگر حساب کاربری ندارید اینجا کلیک کنید.

نیازمند فوری بیل و کمپرسی عمومی

4 سال پیش تجهیزات معدنی گلپایگان   235 بازدید

-- ﷼

  • niazmnd-fori-bil-o-kmprsi-big-0
موقعیت: گلپایگان
قیمت: -- ﷼

نیازمند فوری بیل ۲۲۰ پاکت ودوکمپرسی برای گلپایگان سایتی ۱۳۰و۲۰میلیون پیش و۱۵روزه تسویه