1 خاک سرب
خاک سرب
ع   1 سال پیش   مواد معدنی   زنجان - 0km
3 معدن ژیپس و بور

50,000,000,000 ﷼

ذخیره
2 خاک کچ
خاک کچ
ع   1 سال پیش   خرید و فروش معدن   زنجان - 0km

7,000,000 ﷼

ذخیره

آیا چیزی برای فروش یا اجاره دارید؟

محصولات و خدمات خود را بصورت آنلاین و تبلیغ رایگان بفروشید. آسان تر از چیزی است که فکر می کنید !
شروع کنید!